Мета, цілі та напрями діяльності клубу “Вело-Стрий”

Головна мета організації є сприяння розвитку активного, духовного і забезпеченого довголіття кожного члена Організації на благо своїх родин і суспільства. Сприяння розв’язанню екологічних проблем, розвитку зеленого туризму, споживанню екологічно чистих продуктів.

Цілі організації:

• Інформаційно – пропагандистська робота, інформування споживачів про можливості здорового способу життя, споживання екологічно чистих продуктів і доцільність ресурсо – енергозбереження, його позитивного впливу на екологію;

• сприяти розвитку туризму, ознайомлення та вивчення екскурсійних об’єктів Карпат;

• популяризація користування велосипедом як сучасним і екологічним транспортним засобом;

• проведення досліджень аналітичного характеру, як у вигляді самостійних програм і проектів так і інших організацій, підприємств, з питань геронтології, здорового способу життя, виробництва екологічно чистих продуктів, розв’язання екологічних і правових проблем цих питань, що пов’язані із проблемами та перспективами інноваційного, інвестиційного, економічного, соціального, правового розвитку в Україні;

• залучення міжнародних та іноземних коштів у вигляді грантів та інших видів допомоги, зокрема цільової, для реалізації проектів і проведення заходів в рамках статутної діяльності Організації;

• активна участь в соціальних, виробничих, комерційних та освітніх проектах, які пов’язані з пропагандою та впровадженням здорового способу життя, виробництва і споживання екологічно чистих продуктів, ресурсозберігаючих, енергозберігаючих, природоохоронних технологій;

• проведення письмових та усних опитувань, інтерв’ювання, анкетування, соціальних досліджень по питаннях здорового способу життя, споживання і виробництва екологічно чистих продуктів, охорони природи, ресурсо-енергозбереження та екології;

• створення мережі місцевих осередків Організації на умовах їх структурної підпорядкованості з метою реалізації статутних цілей і завдань Організації.

Основними напрямами діяльності Організації є:

  • науково – аналітична і творча;
  • пропагувальна і освітня;
  • культурно – виховна;
  • історико – краєзнавча;
  • спортивно – туристична;
  • природознавча і екологозахисна;
  • правозахисна;
  • виробничо-комерційна.

Офіційний сайт клубу http://eco-tourist.lviv.ua/ 

Директор клубу Олександр тел. +38 067 551 83 35  

.